Τεχνικές Βιολογικής Καλλιέργειας Κηπευτικών

Βιολογική καλλιέργεια Τομάτας
(Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εργαστήριο Κηπευτικών Καλλιεργειών)

Το φυτό της Τομάτας (Βοτανικοί χαρακτήρες)
(Κτήμα Βίωμα)

Βιολογική καλλιέργεια Μελιτζάνας
(Bioagro)

Συμβολή των Λαχανευόμενων στην Βιολογική καλλιέργεια κηπευτικών – το παράδειγμα του Σταμναγκαθιού
(Κωνσταντίνος Ακουμιανάκης )

Βιολογική καλλιέργεια Μαρουλιού
(Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εργαστήριο Κηπευτικών Καλλιεργειών)

Βιολογική καλλιέργεια Πιπεριάς
(Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εργαστήριο Κηπευτικών Καλλιεργειών)

Βιολογική καλλιέργεια Πιπεριάς 2
(Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εργαστήριο Κηπευτικών Καλλιεργειών)

Βιολογική καλλιέργεια Μάραθου
(Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εργαστήριο Κηπευτικών Καλλιεργειών)

Βιολογική καλλιέργεια Μπάμιας
(Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εργαστήριο Κηπευτικών Καλλιεργειών)

Βιολογική καλλιέργεια Φασολιού
(Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εργαστήριο Κηπευτικών Καλλιεργειών)

Βιολογική καλλιέργεια Καρότου
(Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εργαστήριο Κηπευτικών Καλλιεργειών)

Βιολογική καλλιέργεια Λάχανου
(Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εργαστήριο Κηπευτικών Καλλιεργειών)

Βιολογική καλλιέργεια Ραπανιού
(Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εργαστήριο Κηπευτικών Καλλιεργειών)

Βιολογική καλλιέργεια Κουνουπιδιού
(Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εργαστήριο Κηπευτικών Καλλιεργειών)

Βιολογική καλλιέργεια Μπρόκολου
(Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εργαστήριο Κηπευτικών Καλλιεργειών)

Βιολογική καλλιέργεια Αντιδιού
(Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εργαστήριο Κηπευτικών Καλλιεργειών)

Βιολογική καλλιέργεια Αγγινάρας
(Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εργαστήριο Κηπευτικών Καλλιεργειών)

Βιολογική καλλιέργεια Μπρόκολου
(Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εργαστήριο Κηπευτικών Καλλιεργειών)

Βιολογική καλλιέργεια Φράουλας
(Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εργαστήριο Κηπευτικών Καλλιεργειών)

Βιολογική καλλιέργεια Λάχανου Βρυξελλών
(Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εργαστήριο Κηπευτικών Καλλιεργειών)

Βιολογική καλλιέργεια Ρέβας
(Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εργαστήριο Κηπευτικών Καλλιεργειών)

Βιολογική καλλιέργεια Σέλινου
(Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εργαστήριο Κηπευτικών Καλλιεργειών)

Βιολογική καλλιέργεια Σπαραγγιού
(Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εργαστήριο Κηπευτικών Καλλιεργειών)

Tuta absoluta – οικολογική αντιμετώπιση του νέου καταστρεπτικού εχθρού
(Βαγγέλης Μπούρμπος)

Εμπειρίες από την οικολογική καλλιέργεια κηπευτικών
(Γιώργος Κηπουρός)

Σύγχρονες κατευθύνσεις στην οικολογική φυτοπαθολογία
(Βαγγέλης Μπούρμπος )

Πηγή: www.bioma.gr