Συγκέντρωση για τα Αιολικά στον Ασπροπόταμο, 16 Αυγούστου 2020, Μεσοχώρι Τρικάλων