Συγκέντρωση για τα Αιολικά στο Βέρμιο, 14 Αυγούστου 2020, Σέλι