Έναρξη των εβδομαδιαίων μαθημάτων στο Kundalini Yoga Center «Guru Ram Das Ashram», 15 Σεπτεμβρίου 2020, Νέα Φιλαδέλφεια Αττικής

Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2020
Δεκελείας 80, Νέα Φιλαδέλφεια Αττικής, τηλ. 6977347107, 2155206104
www.rasayancenter.com
www.facebook.com/GuruRamDasAshram