Ομάδα Αρτ Θέραπι για Ενήλικες στην Ιτέα Φωκίδας, 13 Ιουνίου 2023, 17.00 – 19.30

Κάθε δεύτερη Τρίτη, 17.00 – 19.30