«Σύνδεση με τις Ρίζες»: Εργαστήριο Συστημικής Αναπαράστασης, στις 12 – 14 Μαΐου 2023, στο Λουτράκι Αριδαίας