«Πανελλαδική Συνάντηση Δημοκρατικής Παιδείας», στις 2 – 5 Ιουνίου 2023, στο Σερνικάκι Φωκίδας

www.educationplus.gr