20230612

«Καθολική ενεργοποίηση Σώματος – Νου με Κουνταλίνι Γιόγκα για το ξεκίνημα της εβδομάδας», τρία μαθήματα, στις 12, 19 και 26 Ιουνίου 2023, 10.00 – 11.30

Kundalini Yoga Center “Guru Ram Das Ashram” Greece www.facebook.com/GuruRamDasAshram «Καθολική ενεργοποίηση Σώματος – Νου με Κουνταλίνι Γιόγκα για το ξεκίνημα της εβδομάδας» Τρία μαθήματα με τεχνικές της ΚΥ, που μας βοηθούν να ενεργοποιηθούμε, να επαναφορτιστούμε […]

20230504

«Kundalini Rebirthing Retreat στους Δελφούς», 4 – 7 Μαΐου 2023

Σε κάθε νοητική κατάσταση, το υποσυνείδητο παίζει σημαντικό ρόλο τον οποίο δε συνειδητοποιούμε. Λέμε «Γνωρίζω το παρελθόν μου». Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει αυτό που λέμε «παρελθόν μου». Το παρελθόν αυτό είναι μόνο η εμπειρία που […]